Vervolg open brief aan het NHG (zie vorige pagina).

 

Het NHG presenteert het Nederlands Triage Systeem. Dit zit nog in de ontwerpfase. Het is zeker niet klaar voor gebruik! Het is opgebouwd uit de genoemde ABCDE methode, de NHG-Telefoonwijzer (oude telefoonkaarten met urgentiedimensie) en delen van bestaande triage methodieken van andere loketten in binnen- en buitenland.

Groot probleem is dat:

 het opgebouwd wordt uit capita selecta uit de spoedzorg in plaats van gebaseerd op totale relevante biorealiteit van de patint

 het gebaseerd is op inzichten opgedaan aan de hand van verschillende patintselecties

 het gebaseerd is op behandeling van een gepresenteerde klacht en niet op ranking en triage naar de toestand van de patint

 het erg interpretatie gevoelig is

 het moeilijk codeerbaar is, derhalve niet controleerbaar

 triage en advies dooreen lopen

 het veel, ontzettend veel ruis bevat

Kortom, geen systeem zoals het moet en kan zijn: snel, uit het hoofd, compleet, eenduidig en overal toepasbaar, met dwarsverbanden, met uitzonderingen.

Op grond van het bovenstaande verzoek ik het NHG de brain drill van huisartsen betreffende Het ABC voor de huisarts te staken en de discussie in te gaan.

De overheid verzoek ik geen handenvol geld uit te geven aan betrouwbaarheids- en validiteitsonderzoeken naar bovengenoemde ABCDE methode voor de spoedzorg keten, wanneer de evidence zo voor het oprapen ligt als bij BACBlPT.

 

Ronald Korthals 7 oktober 2007.

 

Fax: 0475-301344 Post: Kerkstraat 91 6104 AB Koningsbosch E-mail: dokter.korthals@hetnet.nl

Tekstvak: Ons adres: