Urgy TRIAGEKAARTģ

voor medisch centralisten

 

†† Eerst triageren, daarna pas adviseren! Dus eerst bepalen wanneer en waar de hulpvraag

†† moet worden afgehandeld. De medisch centralist is de ambassadeur van de patiŽnt.

†† Elementen van medische triage: bewustzijn, ademhaling, circulatie, bloedverlies, pijn,

†† temperatuur. Modaliteiten: hoe lang al, intensiteit, verandering.

†† Tel mee de tijd verstreken vůůr de melding.

 

44 ALARMERENDE BEELDEN

 

†† U1 <15 minuten (rood)†††††††

†† 101† V††† †††††††††††††††† afwezig bewustzijn ††††††††††††††† †††††††††††††††† ††††††††††††††††

†† 102† V††† †††††††††††††††† kortademig binnen het half uur††††††††††† †††††††††††††††† †††††††††††††††† ††††††††††††††††

†† 103† V††† †††††††††††††††† groot bloedverlies† †††††††††††††††† †††††††††††††††† ††††††††††††††††

†† 104† V††† †††††††††††††††† groot ongeval †††††††† †††††††††††††††† †††††††††††††††† ††††††††††††††††

†† 105† V††† †††††††††††††††† vermoeden van hartinfarct

†† 106† V††† †††††††††††††††† grote brandwond

†† 107† V††† †††††††††††††††† vermoeden van meningococcensepsis

†† 108† V††† †††††††††††††††† vermoeden van verse hersenberoerte (thrombolyse)

 

†† U2 <1 uur (oranje)

†† 201† V††† †††††††††††††††† verlaagd bewustzijn

†† 202† V/C††††††††††††††† bijgekomen na wegraking

†† 203† V/C/Ta†††††††††† forse onrust/ paniek

†† 204† V/C††††††††††††††† kortademig sinds enkele uren

†† 205† V/C††††††††††††††† vermoeden van longembolie

†† 206† V/C††††††††††††††† matig bloedverlies

†† 207† V††† †††††††††††††††† plotse heftige pijn midden in de rug naar boven of de buik op hogere leeftijd

†† 208† C††† †††††††††††††††† kleine brandwond

†† 209† C††† †††††††††††††††† klein ongeval

†† 210† Ta† †††††††††††††††† inname giftige stof/ overdosering/ chemisch letsel

†† 211† Ta† †††††††††††††††† hartkloppingen

†† 212† V/C††††††††††††††† vermoeden van verse hersenberoerte of hersenbloeding (geen thrombolyse)

†† 213† C††† †††††††††††††††† plotse zichtsdaling

†† 214† V/C††††††††††††††† koliekpijn/ heftige pijn

†† 215† V††† †††††††††††††††† vermoeden van plots caudasyndroom/ dwarslaesie

†† 216† V/C††††††††††††††† vermoeden van bedreigd been/ thrombosebeen

†† 217† V††† †††††††††††††††† mogelijkheid van onderkoeling/ oververhitting

†† 218† V††† †††††††††††††††† slapte/ vermoeden van uitdroging

†† 219† V††† †††††††††††††††† vermoeden van dreigende zwangerschapsstuipen

†† 220† V††† †††††††††††††††† dood vaststellen

 

†† U3 <6 uren (geel)

†† 301† C††† †††††††††††††††† verse ongecompliceerde wond

†† 302† V/C††††††††††††††† inwendige koortsende ontsteking

†† 303† Ta †††††††††††††††† verergerende pijn

†† 304† V/C††††††††††††††† niet plassen sinds 24 uren

†† 305† V††† †††††††††††††††† aanhoudend braken

†† 306† V††† †††††††††††††††† plotse draaiduizeligheid

†† 307† Ta† ††††††††††††††† afwijkende bloedglucosewaarde niet door overdosering

†† 308† Ta †††††††††††††††† farmaceutische vraag (interactie)

†† 309† Ta†† ††††††††††††††† afwijkende INR-waarde niet door overdosering

 

†† U4 <24 uren (groen)

†† 401† Ta/Tc†††††††††††† pijn door de patiŽnt te beÔnvloeden

†† 402† Ta/Tc†††††††††††† alleen koorts

†† 403† Ta/Tc†††††††††††† oppervlakkige infectie

†† 404† Ta/Tc†††††††††††† flinke jeuk

†† 405† Tc† †††††††††††††††† toedienen tetanusantistoffen

†† 406† Tc† †††††††††††††††† anticonceptiepil vergeten

†† 407† Ta/Tc†††††††††††† overig

 

†† U5 >24 uren (blauw)

†† 501† Tc††††††† ††††††††††† wat kan wachten tot de volgende dag

†† 502† Tc††††††† ††††††††††† wat kan wachten tot de volgende werkdag van de eigen arts

 

 

†† Overige medische redenen voor rijden van visite:

†† - bedlegerigheid††† - zuurstofafhankelijkheid††† - valgevaar††† - isolatie††††††††††† ††††††† ©2005Korthals

 

†† V= visite†† C= consult†† Ta= telefonisch door arts†† Tc= telefonisch door medisch centralist

 

Fax: 0475-301344† Post: Kerkstraat 91 6104 AB Koningsbosch E-mail: dokter.korthals@hetnet.nl

Tekstvak: Ons adres: