CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

 

 

Door waarneming, analyse, vergelijk en doorzicht is het Urgy®-triagekwaliteitssysteem tot stand gekomen.

 

Hieruit is gebleken:

 

1. Alle klachten die binnen 24 uren medisch beoordeeld moeten worden, zijn uniform te rangschikken onder 44 ook voor niet-artsen goed herkenbare alarmerende beelden in 5 urgentiegraden.

 

2. Tien van de 44 alarmerende beelden hebben een verraderlijke urgentie. Zes daarvan betreffen de bloedsomloop (circulatie).

 

3. Van alle contacten op een huisartsenpost moet op medische gronden worden afgehandeld (cumulatief)

binnen 15 minuten: 3%

binnen het uur: 19%

binnen zes uren: 47%

binnen 24 uren: 88%.

De resterende 12% zou op medische gronden kunnen wachten tot de volgende dag.

 

4. Van alle contacten op een huisartsenpost is de plaats van afhandeling

visite door de arts (thuis, openbare ruimte): 13%

op het spreekuur van de arts: 46%

aan de telefoon door de arts: 19%

aan de telefoon door de medisch centralist: 22%.

 

5. Ieder die de zes elementen van triage en de tien uitzonderlijke alarmerende beelden van het Urgy®-triagesysteem juist hanteert, kan de mate van spoedeisendheid van het breedste aanbod inschatten.

 

6. Als medisch centralisten in Nederland de Urgy®-Triagekaart hanteren, kan de medische doeltreffendheid inzake triage verbeteren met 4% en de medische doelmatigheid met 5% ten opzichte van de huidige werkwijze met alleen de NHG-telefoonwijzer. Dit betekent minstens 100.000 contacten per jaar beter ingeschat naar urgentie respectievelijk 6 miljoen euro bespaard.

Door de Urgy®-Triagekaart is voor medische triage geen arts nodig aan de telefoon.

 

7. Het triagebeslisproces bestaat voornamelijk uit afvinken, koppelen, herkennen, uitsluiten en indelen. Bij een goed getraind persoon verloopt dit sneller dan mét computer.

 

8. Het denk- en beslisniveau van de medisch centralist vergt een opleiding overeenkomstig niveau 4 tot 5. Het is aan de Minister van VWS om dit aan de Nederlandse bevolking te garanderen. Hij kan dit bekostigen uit regionale opschaling van meldkamers van huisartsenposten voor de nachtelijke uren.

 

9. Voor overdracht van spoedpatiënten tussen schakels in de acute-zorg-keten is het hanteren van dezelfde urgentietaal broodnodig. Het Urgy®-triagekwaliteitssysteem voorziet hier in.

 

10. Met deze uitgave is het medisch geheim ontrafeld dat triage heet.

 

 

Fax: 0475-301344  Post: Kerkstraat 91 6104 AB Koningsbosch E-mail: dokter.korthals@hetnet.nl

Tekstvak: Ons adres: