INHOUD

 

 

  Urgy®-TRIAGEKAART

 

  INHOUD

 

  1.        INLEIDING

 

  2.        MEDISCHE TRIAGE

2.1         Medische triage

2.2         Urgentie

2.2.1      De vijf urgentiegraden

2.2.2      De zes elementen

2.2.3      De tien uitzonderingen

2.3         Plaats van afhandeling

2.4         Vervoerswijze

 

  3.        MEDISCH TRIAGEPROTOCOL (URGY®) STAP VOOR STAP

             3.1        Triageprotocol in het kort op één blad A4

             3.2        Alle 44 alarmerende beelden stuk voor stuk

 

  4.        RONDOM MEDISCHE TRIAGE

4.1         Vakmanschap

4.2         Wat Nederlanders verwachtten

4.3         Bewust van kwaliteit

4.3.1   Bieden wat verwacht wordt

4.3.2   Verbetering

 

  TOETSVRAGEN

 

  DEFINITIES

 

  EINDTERMEN

 

  BIJLAGE 1 MEDISCH PROTOCOL

 

  BIJLAGE 2 URGENTIE OP ORDE

 

  LITERATUUR

 

  CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

 

  REGISTER

 

  RUGZIJDE

 

  PERSONALIA

 

 

 

Fax: 0475-301344  Post: Kerkstraat 91 6104 AB Koningsbosch E-mail: dokter.korthals@hetnet.nl

Tekstvak: Ons adres: