NIEUWE DRUK BESCHIKBAAR!

Koningsbosch, 7 oktober 2007 (vernieuwd).

In december 2006 is alweer de tweede druk verschenen van het 112 pagina’s tellend boek van de hand van R.L.M. Korthals, apotheekhoudend huisarts te Koningsbosch (L). Het heet “Triage voor iedereen” en wordt uitgegeven in eigen beheer.

Het is een onafhankelijk en begrijpelijk geschreven uitgave voor ieder met interesse voor het (zélf leren) inschatten van medische spoedeisendheid in het breedste aanbod van klachten. Dokter Korthals heeft een snel, compleet, sluitend en praktisch systeem ontwikkeld voor een veilige inschatting van medische spoedeisendheid, ook door niet-artsen (Urgy® ©2002-2007). Uit het hoofd en op elke werkplek. Voor het eerst neergezet op papier, en zo duidelijk.
Gebaseerd op de zes
elementen van triage: bewustzijn, ademhaling, circulatie, bloedverlies, pijn en temperatuur.


Consumentenprijs E 15,00 per exemplaar incl. btw. ISBN-10: 90-807992-2-2-X.

U kunt uitsluitend bestellen door overmaken van E 15,00 per exemplaar incl. btw naar ABNAMRO 50.64.65.853 t.n.v. Medische Praktijk Koningsbosch te Koningsbosch onder vermelding van “triageboek” plus uw “naam+straat+huisnummer+woonplaats”. Binnen 14 werkdagen na ontvangst wordt u de bestelling toegezonden per post.

Boekhandel: u kunt bestellen via faxnummer 0475 - 301344 of informatie verkrijgen via 0475-301230 12:00-13:00uur

Uitsluitend inhoudelijke reacties s.v.p. via e-mail dokter.korthals@hetnet.nl (geen bestellingen).

 

Eerste volwaardige triagesysteem voor alle medische spoedeisende klachten!

Helder en praktisch.

Tekstvak: Ons adres:

 

Fax: 0475-301344  Post: Kerkstraat 91 6104 AB Koningsbosch E-mail: dokter.korthals@hetnet.nl

Triage voor iedereen

met Urgy®